วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

วิธีเลียงหมาชิวาวา

วิธีเลี้ยงชิสุ ขั้นตอนวิธีเลี้ยงชิสุ เลี้ยงชิสุ ชิสุ

วิธีเลี้ยงชิสุ
การเลี้ยงชิห์สุ ไม่เป็นเรื่อง ยากสำหรับคนรัก ชิห์สุ ก่อนเราจะซื้อสุนัขมาเลี้ยงเราจะต้องคำนึงถึงปัญหาที่ จะตามมาทีหลังด้วย สิ่งที่ควรเตรียม ไว้สำหรับการเลี้ยงลูกสุนัขจะต้องซื้ออุปกรณ์และสิ่งจำเป็น ต่างๆไว้ล่วงหน้า ยังมีอย่างอื่นที่ต้องเตรียมไว้ เพื่อให้ตัวเองและบ้านพร้อม ทำให้การย้ายเข้า มาของลูกสุนัขสะดวกขึ้น นอกจากชามใส่อาหารและน้ำ ปลอกคอ เชือกจูง และของเล่น ตลอดจนที่นอนแล้วยังต้องมีอุปกรณ์การดูแลขนที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ยังมีอาหารของลูกสุนัข ควรใช้อาหารเดิมที่ผู้เพาะพันธุ์ใช้ การ เปลี่ยนอาหารในช่วงที่ตรึงเครียดนี้จะเพิ่มโอกาสของความเจ็บป่วยเนื่องจาก อาหาร
เมื่อ ทำสิ่งเหล่านี้หมดแล้วก็ถึงเวลาในการจัดบ้านให้ ปลอดภัยสำหรับลูกสุนัข เช่นย้ายสิ่งมีพิษต่างๆ สี ย่าฆ่าแมลง เก็บไว้ให้ถูกที่เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุนัขได้
กฎความปลอดภัยของลูกสุนัขพันธ์ชิสุ
1. หลีกเลี่ยงความตื่นเต้นที่ไม่ จำเป็น ให้โอกาสลูกสุนัขปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ของมัน
2. ห้าม การเล่นที่รุนแรง
3. หลีกเลี่ยงการอุ้มลูกสุนัขบ่อยเกินไป ปล่อยให้เดินเองจะดีที่สุด
4. ต้องแน่ใจว่าทุกคนในบ้าน รู้วิธีที่ถูกต้องในการอุ้มและจับลูกสุนัข
5. อย่าวางลูก สุนัขไว้ในที่สูงโดยไม่จำเป็น
6. อย่าให้กระดูกหรือวัตถุ แข็งๆกับลูกสุนัข จนกว่าจะครบอายุ 6 เดือน
7. พยายาม อย่าให้ลูกสุนัขคลาดสายตาในระยะ 2-3 สัปดาห์แรก
การปรับตัวของสุนัขพันธุ์ชิสุ
เมื่อพาลูกสุนัขที่ซื้อ มาถึงบ้าน ให้พาลูกสุนัขเดิน สักครู่หนึ่ง มันอาจจะต้องการอึหรือฉี่ พามันไปยัง บริเวณที่เลือกไว้ให้เป็นที่ขับถ่าย และปล่อยให้มันทำธุระให้เวลา มันผ่อนคลายตัวเองให้มาก ๆ เพราะลูกสุนัขส่วนใหญ่จะต้องการสำรวจสักครู่หนึ่ง หลังจากที่มันสำเร็จภารกิจแล้ว ให้ลูบหัวและชมเชยมัน อาจจะเริ่มต้นฝึกขับถ่ายนอกบ้าน ได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลย

1 ความคิดเห็น: